Διαχωριστικά

Διαχωριστικά

Ο κύριος σκοπός τους είναι ο διαχωρισμός του ενιαίου χώρου με μέγιστη λειτουργικότητα. Κατασκευάζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Αναλόγως τις απαιτήσεις τα κρύσταλλα μπορούν να είναι σταθερά ή κινητά, με τα απαιτούμενα εξαρτήματα ανά κατασκευή.

Οι κατασκευές με κινητά κρύσταλλα (συνήθως συρόμενα) είναι πιο ευέλικτες διότι χρησιμοποιούνται για να αποκρύψουν ή να εμφανίσουν το χώρο όταν το επιθυμούμε. Οι διαστάσεις, ο τύπος και οι αποχρώσεις της κατασκευής, είναι χαρακτηριστικά τα οποία ορίζει ο εξυπηρετούμενος, πάντα με τις τεχνικές μας παρεμβάσεις.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το διαχωριστικό να είναι από αλουμίνιο.

Δείτε μερικές κατασκεύες με διαχωριστικά αλουμινίου από κάθετες κολώνες και οριζόντια καρέ.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για μια προσφορά!