Μάντρες

ΜΑΝΤΡΕΣ

Μάντρα περίφραξης αποτελούμενη από μεταλλικά ‘Π’ με προσθήκη ξύλου στο εσωτερικό τους.